Sprinterim Sessie.

"In goede tijden kan iedereen ondernemen"

Wanneer jouw onderneming in moeilijkheden zit dan kan je wel eens het gevoel hebben dat de problemen zich opstapelen en dat de verslechterende omstandigheden jouw agenda beheersen.  Hoe langer deze situatie voortduurt hoe moeilijker het lijkt het om het tij te keren. Wanneer de liquiditeit van je onderneming verslechterd, wordt het steeds lastiger om vertrouwen en medewerking van crediteuren te behouden. Totdat een (on)vrijwillige beëindiging van je bedrijf onafwendbaar lijkt, met alle gevolgen van dien.  Tijdig en adequaat ingrijpen is noodzakelijk om de regie terug te krijgen en de vicieuze cirkel te doorbreken.  Advies uit een puur financiële hoek is ruimschoots verkrijgbaar maar biedt maar een klein deel van de oplossing.  

Met een Sprinterim Sessie krijg jij een concreet actieplan op financieel én commercieel gebied. Bovendien krijg je inzicht in hoe jij jouw ondernemerskwaliteiten het beste kan inzetten.  Dat alles in slechts een halve dag, een Sprinterim Sessie wordt daardoor vaak als zeer intensief en soms ook wel als confronterend ervaren.  Je zult er uiteindelijk een nieuw optimisme aan overhouden.

Soms is het echt te laat en is een (on)vrijwillige bedrijfsbeëindiging inderdaad onvermijdelijk. In zo'n geval stellen we een stappenplan op voor een levensvatbare doorstart of een beëindiging zonder kleerscheuren voor alle betrokken partijen.  Wij beschikken over een netwerk van specialisten op fiscaal, financieel en juridisch gebied.

Prijzen in de afspraakmodule zijn inclusief 21% btw.


Afspraak Maken.